Menu

Hvezdáreň

Činnosť hvezdárne v Rožňave

v zmysle Zákona o kultúrno-osvetovej činnosti č. 189/2015 Z.z.. zabezpečuje Gemerské osvetové stredisko v Rožňave. Hvezdáreň plní kultúrno-osvetové poslanie popularizácie prírodných vied širokej verejnosti. Kľúčovými oblasťami tejto popularizátorskej práce sú denné aj nočné verejné pozorovania úkazov oblohy, dopĺňanie prírodovedného vzdelávania o témy z astronómie a príbuzných vied na všetkých typoch škôl a klubová záujmová činnosť pre všetky vekové kategórie. 

Úsek astronómie GOS

V rámci organizačnej štruktúry Gemerského osvetového strediska za oblasť astronómie zodpovedá zamestnanec, samostatný odborný referent  úseku astronómie.