Menu

Hvezdáreň

Činnosť hvezdárne v Rožňave

v zmysle Zákona o kultúrno-osvetovej činnosti č. 189/2015 Z.z.. zabezpečuje Gemerské osvetové stredisko v Rožňave. Hvezdáreň plní kultúrno-osvetové poslanie popularizácie prírodných vied širokej verejnosti. Kľúčovými oblasťami tejto popularizátorskej práce sú denné aj nočné verejné pozorovania úkazov oblohy, dopĺňanie prírodovedného vzdelávania o témy z astronómie a príbuzných vied na všetkých typoch škôl a klubová záujmová činnosť pre všetky vekové kategórie. 

Úsek astronómie GOS

V rámci organizačnej štruktúry Gemerského osvetového strediska za oblasť astronómie zodpovedá zamestnanec, samostatný odborný referent  úseku astronómie.
 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 23. marca 2019

Hvezdáreň v Rožňave otvorí svoje brány širokej verejnosti v sobotu 23. marca 2019, pri príležitosti troch významných dní pre astronómiu, ktorými sú Deň hvezdární a planetárií (17. 3.), Prvý jarný deň (20. 3.) a do tretice Svetový meteorologický deň, ktorý je práve 23. marca.

Pre verejnosť je pripravený program počas celého dňa -  dopoludnia sa uskutočnia komentované  prehliadky areálu hvezdárne vrátane astronomických a meteorologických prístrojov. Ak to počasie dovolí, špeciálnym chromosférickým ďalekohľadom bude možné pozorovať  Slnko a zasvätíme vás aj do tajov helioenergetiky prostredníctvom slnečnej pece.
 
Popoludní sú pripravené zaujímavé filmy s astronomickou tematikou, pre deti skvelý animovaný film a následne aj film pre starších divákov.
“Očakávame, že počas dňa otvorených dverí našu hvezdáreň navštívia aj záujemcovia, ktorí kvôli svojim pracovným povinnostiam sa na Hvezdáreň cez týždeň zväčša nedostanú. Pripravované aktivity sľubujú naozajstný zážitok, veď dozvedieť sa ako bezpečne pozorovať Slnko, nájsť si na ňom tú “svoju” škvrnu, alebo že prečo treba skúmať aj atmosféru vás zavedú do tajov udalostí odohrávajúcich sa mimo Zeme” uviedla Helena Novotná, riaditeľka Gemerského osvetového strediska v Rožňave.  
 
Plánované vstupy: 
Dopoludnia exkurzia a pozorovania o 10:00 a o 11:00
popoludní  animovaný film o 13:00 
thriller o 15:30
 
Vstup je voľný.
 
Informácie:
Ján Jánošík, hvezdaren@gos.sk, 0918 244 901
Hvezdáreň, Lesná 1, Rožňava