Menu

Činnosť

RÁMCOVÁ PONUKA HVEZDÁRNE
 
Projekcia
-  filmy, fotografie, prezentácie z astronómie a príbuzných vied

 
Večerné pozorovanie oblohy
- v stanovených termínoch za dobrého počasia po zotmení
 
Denné pozorovanie Slnka
- prenosným chromosférickým ďalekohľadom, ďalekohľadmi pomocou slnečného filtra alebo projekciou v kupole hvezdárne
 
Prednášky
- pre učiteľov a pre žiakov na vopred dohodnutú tému na hvezdárni alebo v škole, technika sa zabezpečí podľa dohody
 
Odborné prednášky pre verejnosť
- na aktuálne dopredu ohlásené témy
 
Súťaže 
- organizovanie postupovej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach“ a  súťaže výtvarnej tvorby „Vesmír očami detí“ a  "Astrofilm"
 
Záujmová činnosť 
- Astroklub pri hvezdárni
 
Metodické poradenstvo 
- vedúcim prírodovedných krúžkov na školách 
 
Výjazdové pozorovania
- v školských a predškolských zariadeniach, alebo podľa dohody