Menu

Činnosť

RÁMCOVÁ PONUKA HVEZDÁRNE
 
Projekcia
-  filmy, fotografie, prezentácie z astronómie a príbuzných vied

 
Večerné pozorovanie oblohy
- v stanovených termínoch za dobrého počasia po zotmení
 
Denné pozorovanie Slnka
- prenosným chromosférickým ďalekohľadom, ďalekohľadmi pomocou slnečného filtra alebo projekciou v kupole hvezdárne
 
Prednášky
- pre učiteľov a pre žiakov na vopred dohodnutú tému na hvezdárni alebo v škole, technika sa zabezpečí podľa dohody
 
Odborné prednášky pre verejnosť
- na aktuálne dopredu ohlásené témy
 
Súťaže 
- organizovanie postupovej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach“ a  súťaže výtvarnej tvorby „Vesmír očami detí“ a  "Astrofilm"
 
Záujmová činnosť 
- Astroklub pri hvezdárni
 
Metodické poradenstvo 
- vedúcim prírodovedných krúžkov na školách 
 
Výjazdové pozorovania
- v školských a predškolských zariadeniach, alebo podľa dohody
 

SÚŤAŽE NA ROK 2020

Čo vieš o hviezdach - vedomostná súťaž

Uzávierka prihlášok : 13. 3. 2020

Okresné kolo:  26. 3. 2020 Od 13:00 hod. 

Vesmír očami detí - výtvarná súťaž

Súťažné práce  doručte výhradne organizátorovi okresného kola  do 20. 3. 2020 na adresu: Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, 048 01 Rožňava

Informácie: Ján Jánošík, hvezdaren@gos.sk , 0918 244 901
Súbory na stiahnutie: