Menu

Povinné informácie

POVINNÉ INFORMÁCIE

v zmysle 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
 
MENO INŠTITÚCIE
Gemerské osvetové stredisko
 
ADRESA
Gemerské osvetové stredisko
Betliarska 8
048 01 Rožňava
e-mail: gos@gos.sk
 
ÚRADNÉ HODINY PODATEĽNE
Pondelok - piatok: 8:00 - 15:00
 
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO ORGANIZÁCIE (IČO)
31297781
 
SPÔSOB ZRIADENIA
V zmysle Zriaďovacej listiny Košického samosprávneho kraja
zo dňa 19.12.2008 pod číslom 3902/2008-RU18/36127
 
ŠTATUTÁR ORGANIZÁCIE
Mgr. Novotná Helena, riaditeľka