Menu

História

Premeny budovy

Sídlo Gemerského osvetového strediska

Budova GOS na ul. Betliarskej č. 8. v Rožňave  je zapísaná do zoznamu pamiatkovo chránených objektov. Nachádza sa v centre mesta, z námestia smerom na Betliar. Budova pôvodne bola jednopodlažná v tvare  "U"  s predným a zadným dvorom so samostatnými vstupy priamo z ulice. Dom bol postavený v roku 1907 a dostal názov „Katolikus legényegylet és tanoncotthon “ vo významovom preklade Katolický tovarišský spolok. Podľa archívnych údajov vieme, že ho stavali dobrovoľníci z milodarov, alebo učni v rámci svojej praxe. Dom od prvopočiatku slúžil kultúre, stretávali sa tu rôzne spolky, organizovali sa kultúrno spoločenské podujatia a pod. Po roku 1948 objekt prešiel do majetku štátu a cca od roku 1953 tu má až do súčasnosti sídlo regionálne osvetové stredisko. Pod rôznymi názvami – Osvetový dom, Okresné osvetové stredisko, Regionálne kultúrne centrum.  V správe majetku rôznych zriaďovateľov - Okresný národný výbor v Rožňave, Krajský národný výbor v Košiciach, Ministerstvo kultúry SR, Krajský úrad v Košiciach. V súčasnosti tu más sídlo Gemerské osvetové stredisko, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, ktorý je vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.
Činnosť osvetového zariadenia v minulosti (do roku 1989) bola v súlade s príslušnou ideológiou doby, avšak aktivity vždy boli o miestnej kultúre. Už za socializmu sa tu konali tanečné domy, zábavy, amatérske divadlo, výstavy, kino, neskôr klubové činnosti amatérskeho filmu a pod. V rokoch 1984-85 budova prešla nutnou, ale veľmi necitlivou rekonštrukciou a žiaľ do jej zveľaďovania a modernizácie sa investovalo veľmi málo, riešili sa iba havarijné stavy. Košický samosprávny kraj podal projekt v roku 2009 na komplexnú obnovu objektu s názvom DOM TRADIČNEJ ĽUDOVEJ KULTÚRY GEMER. Tento projekt bol realizovaný v rokoch 2014-2015. Budova bola skolaudovaná vo februári 2015 a verejnosti sprístupnená 9. apríla 2015. Vzhľadom k tomu, že rozsiahla rekonštrukcia neriešila interiérové vybavenie, dokončovanie trvá až dodnes. Zariaďovanie interiéru sa prebieha podľa etáp a jeho dokončenie je plánované do konca roka 2016. 

Historická pohľadnica

ako jediná zachovalá fotografia o pôvodnej budove, ktorá poslúžila  architektom k projektu rekonštrukcie,  ostáva pre nás mimoriadne vzácnou pamiatkou. Vzhľadom k tomu, že niektorí naši zamestnanci dlhé roky pracovali v "starej budove", vážime si možnosť užívať si moderné a funkčné  priestory pre naplnenenie si svojich pracovných aktivít.