Menu

Pozorovania pre verejnosť

POZOROVANIA NA HVEZDÁRNI KAŽDÝ ŠTVRTOK 

Čaká Vás pozorovanie nočnej oblohy prostredníctvom špeciálnych ďalekohľadov z terasy hvezdárne spojené s výkladom odborného pracovníka, pozorovanie objektov oblohy ďalekohľadmi v kupole alebo pozorovateľniach podľa aktuálnej viditeľnosti planét, Mesiaca, dvojhviezd, hmlovín, hviezdokôp a galaxií. Pozorovanie sprevádza odborný pracovník slovom, ukážkami fotografii z veľkých svetových ďalekohľadov, multimediálnymi prezentáciami a odpoveďami na otázky. V prípade náhleho zhoršenia počasia je možné výklad pokračovať v prednáškovej sále hvezdárne.
 
PRAVIDLÁ VEČERNÝCH POZOROVANÍ
1. Pozorovania sa konajú po zotmení, len v prípade priaznivého počasia.
2. Po 22.00 hod. osoby mladšie ako 18 rokov len v sprievode plnoletého doprovodu.
3. Skupinové návštevy je potrebné ohlásiť vopred.
4. Po dohode vopred je možné v rámci večernej exkurzie skupinovej návštevy absolvovať prednášku na dohodnutú tému
5. Maximálny počet: 10 osôb
INDIVIDUÁLNA EXKURZIA
Okrem pravidelného štvrtkového pozorovania je možné vopred dohodnúť individuálnu večernú exkurziu hvezdárne, vrátane výberu programu.
Minimálny počet: 3 osoby (max.:10)
 
Bežné vstupné: 1€/osoba
Individuálne,  mimo pravidelného pozorovania: 3€/osoba
 
kontakt:
Zdeněk Molnár, mail.: hvezdaren@gos.sk, mobil: 0918 244 901  

Pravidelné pozorovania oblohy pre verejnosť sa konajú výlučne iba za jasného a bezoblačného počasia.

BENEFITY PRE DARCOV KRVI

S účinnosťou od 1.1.2020  vstup na astronomické pozorovania pre darcov krvi, ktorí sú držiteľmi Kňazovického medaily, zlatej a diamantovej Jánskeho plakety  je ZDARMA.
Pri zakúpení vstupenky oprávnené osoby sa preukážu platným dokladom potvrdzujúcim tento status. 
 

BEZBARIÉROVÝ PRÍSTUP - OBMEDZENÝ

počas prevádzkového času alebo v rámci podujatí

    iba s asistenciou, prekážkou je svahovitý terén a schody
 
KULTÚRNE SLUŽBY  PRE ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÝCH OBČANOV
exkurzia, pozorovanie dennej a nočnej oblohy