Menu

Pozorovania pre verejnosť

POZOROVANIA NA HVEZDÁRNI KAŽDÝ ŠTVRTOK OD 19:00

Čaká Vás pozorovanie nočnej oblohy prostredníctvom špeciálnych ďalekohľadov z terasy hvezdárne spojené s výkladom odborného pracovníka, pozorovanie objektov oblohy ďalekohľadmi v kupole alebo pozorovateľniach podľa aktuálnej viditeľnosti planét, Mesiaca, dvojhviezd, hmlovín, hviezdokôp, galaxií a jasných družíc Zeme. Pozorovanie sprevádza odborný pracovník slovom, ukážkami fotografii z veľkých svetových ďalekohľadov, multimediálnymi prezentáciami a odpoveďami na otázky. V prípade náhleho zhoršenia počasia je možné výklad pokračovať v prednáškovej sále hvezdárne.
 
PRAVIDLÁ VEČERNÝCH POZOROVANÍ
1. pozorovania sa konajú len v prípade priaznivého počasia
2. po 22.00 hod. osoby mladšie ako 18 rokov len v sprievode plnoletého doprovodu
3. skupinové návštevy je potrebné ohlásiť vopred
vstupné: 1€/osoba
 
kontakt:
Jánošík Ján, mail.: hvezdaren@gos.sk, mobil: 0918 244 901  

Pravidelné pozorovania oblohy pre verejnosť sa konajú výlučne iba za jasného a bezoblačného počasia.

BENEFITY PRE DARCOV KRVI

S účinnosťou od 1.1.2020  vstup na astronomické pozorovania pre darcov krvi, ktorí sú držiteľmi Kňazovického medaily, zlatej a diamantovej Jánskeho plakety  je ZDARMA.
Pri zakúpení vstupenky oprávnené osoby sa preukážu platným dokladom potvrdzujúcim tento status. 
 

BEZBARIÉROVÝ PRÍSTUP - OBMEDZENÝ

počas prevádzkového času alebo v rámci podujatí

    iba s asistenciou, prekážkou je svahovitý terén a schody
 
KULTÚRNE SLUŽBY  PRE ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÝCH OBČANOV
exkurzia, pozorovanie dennej a nočnej oblohy