Menu

Gýč v umení 

piatok, 5 apríl, 2024 - od 16:30 do 18:00
Prednáška PaedDr. Gabriely Görgeyovej

Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravilo pre priaznivcov výtvarného umenia prednášku pod názvom Gýč v umení. Uskutoční sa v Dome tradičnej kultúry umenia v piatok 5. apríla 2024 o 16:30. 
Prednáška je vzdelávacou aktivitou v rámci regionálneho kola 61. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum, ktorej hlavným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Je určená neprofesionálnym výtvarníkom a všetkým záujemcom o výtvarné umenie s cieľom budovania komunity a ďalšieho rozvoja a podpory talentovaných tvorcov v regióne. 
Podľa pedagogičky, výtvarníčky, predsedníčky poroty a autorky prednášky PaedDr. Gabriely Görgeyovej „je zaujímavé odsledovať pozitívne posuny výtvarníkov motivované odbornou hodnotiacou porotou, ale niektoré diela oslabujú prešľapy v kompozícii, farebnosti, pri použitých materiáloch a ich kombinácii.“ Zámerom prednášky je zabezpečiť umelecko- odborný rast tvorcov, ale tiež priblížiť návštevníkom rozdiel medzi umeleckým dielom a gýčom a vplývať tak na estetické vnímanie a vkus verejnosti. 
Podujatie je zároveň finisážou a poslednou možnosťou vidieť výstavu regionálnej súťaže Výtvarné spektrum v Rožňave. Vstup je voľný. Viac informácií sa dozviete na telefónnom čísle 0905 919 431 alebo mailom na kleinova@gos.sk