Menu

Súťaže a prehliadky

TERMÍNY SÚŤAŽÍ A PREHLIADOK - 2020

organizovaných Gemerským osvetovým strediskom
 

CINEAMA - Celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby

Regionálne kolo pre okres Rožňava: prihlášky do 23.3.2020
Krajské kolo: 4. apríla 2020, Dom tradičnej kultúry Gemera, Rožňava 
Celoštátne kolo:  5.-7. júna 2020, Bardejov
info: Anežka Kleinová, kleinova@gos.sk
 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM -   Celoštátna postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby 

Regionálne kolo pre okres Rožňava:
uzávierka: 14.2.2020, Dom tradičnej kultúry Gemera, Rožňava 
vyhodnotenie a vernisáž: 3.3.2020, Dom tradičnej kultúry Gemera, Rožňava 
Krajské kolo -  vyhodnotenie a vernisáž, 21.5.2020,  Košice
Celoštátne kolo, vyhodnotenie a vernisáž : 11.9. 2020, Dubnica nad Váhom

AMFO - Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografie

Regionálne kolo pre okres Rožňava:
uzávierka: 20.3.2020,  Dom tradičnej kultúry Gemera, Rožňava 
vyhodnotenie a vernisáž: 1.4.2020, Dom tradičnej kultúry Gemera, Rožňava 
Krajské kolo - vyhodnotenie a vernisáž, 11.6. 2020,  Spišská Nová Ves
Celoštátne kolo, vyhodnotenie vernisáž : 6.11. 2020, Nitra
info: Martina Kleinová, martina.kleinova@gos.sk
 

Vidiečanova Habovka - celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí 

Regionálne kolo pre okres Rožňava:
uzávierka: 16.3.2020
súťažná prehliadka: 27.3.2020
Krajské kolo: 3.5. 2020,  Košice
Celoštátne kolo: 
info: Mária Ferenczová, ferenczova@gos.sk
 

Jazykom tanca -  celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografiíí folklórnych súborov a tanečných zoskupení

Regionálne kolo pre okres Rožňava:
uzávierka: 9.4.2020
súťažná prehliadka: 25.4.2020
Krajské kolo: 20.-21.6. 2020,  Košice
Celoštátne kolo: 13.-15.11.2020, Zvolen
info: Mária Ferenczová, ferenczova@gos.sk
 

Šaffova ostroha -  celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

Regionálne kolo pre okres Rožňava: neorganizuje sa, prihlasovanie priamo do krajského kola pre Košický kraj
uzávierka: 11.3. 2020
Krajské kolo: 29.3. 2020,  Bidovce
Celoštátne kolo: 29.-31.5.2020, Vranov nad Topľou, Dlhé Klčovo
info: Mária Ferenczová, ferenczova@gos.sk