Menu

Remeselnícke dielne

V Dome tradičnej kultúry Gemera sú zriadené remeselnícke dielne, ktoré verejnosti slúžia na tvorivé aktivity. Oboznámiť sa s jednotlivými remeslami a technikami je možné počas exkurzií alebo tvorivých dielní. 

Tkáčska dielňa

je zariadená autentickým ľudovým nábytkom, tkáčskymi krosnami, detskými krosienkami v rôznych veľkostiach a množstvom drobných pomôcok a náradia na ďalšie textilné techniky, ako tkanie na ráme, pletenie na krosienkach, tkanie na doštičke, alebo paličkovanie čipiek a výroba cigánskej tkanice. V rámci exkurzie návštevník dostane odborný výklad ohľadne teoretickej, ale i praktickej časti výroby tkanín rôznymi technikami. Návštevníka oboznamujeme so zložením tkáčskeho stavu, so základnými poznatkami o tkaní a zásadami, ktoré treba dodržiavať pri tkaní na tkáčskom stave. Poskytujeme možnosť odskúšať si jednoduché techniky. Naučiť sa jednotlivé techniky je možné v rámci tvorivých dielní alebo kurzov organizovaných tak pre deti, ako aj pre dospelých. (Kapacita: dospelí max. 10, deti max. 12.)

Hrnčiarska dielňa

je  vybavená a plne funkčná pre výrobu keramiky. V súčasnosti disponujeme tromi elektrickými hrnčiarskymi kruhmi zn. Shimpoo, elektrickou vypaľovacou pecou zn. Nabertherm s objemom 170 litrov, rôznym náradím, pomôckami, engobami, glazúrami a samozrejme dostatočným množstvom niekoľko druhov hrnčiarskej hliny. Počas exkurzie návštevník dostane informácie o histórii hrnčiarstva na Gemeri, zoznámi sa s teoretickými poznatkami procesu výroby keramiky. Vyskúšať prácu s hlinou je možné v rámci tvorivých dielní alebo kurzov organizovaných tak pre deti, ako aj pre dospelých. (Kapacita: dospelí max. 10, deti max. 12.)

Audiovizuálna dielňa

súčasťou ktorej je aj hudobná dieňa, ktorá je vybavená replikami autentických ľudových hudobných nástrojov z dielne majstra ľudovej umeleckej výroby Tibora Koblíčka. Prostredníctvom  etnomuzikológa poskytujeme odborný výklad  - zážitkovú prednášku s cieľom spoznávať jednoduchý hudobný inštrumentár s funkciami a využitím v  spojení s ukážkou hry na konkrétne nástroje. Dielňa je ďalej vybavená modernou audiovizuálnou a fototechnikou pre tvorbu animovaných filmov a produktových fotografií.  (Kapacita: dospelí max. 10, deti max. 12.

Gastronomická dielňa

je pýchou Domu tradičnej kultúry Gemera, obzvlášť jej  tradičná kachľová  pec s otvoreným ohniskom, ohrevom vody, pecou na pečenie chleba a ležoviskom, ktorá okrem štandardných hygienických a bezpečnostných požiadaviek  spĺňa znaky gemerskej ľudovej architektúry typické pre vidiecke sídla. 
Dielňa slúži pre prezentáciu prípravy tradičných gemerských jedál, ale aj pre exkurzie, kde návštevník dostáva odborný výklad  z oblasti kultúry bývania na Gemeri s dôrazom na funkciu kuchyne a spôsoby prípravy jedál. Zariadenie gastronomickej dielne,  ako aj kuchynské náradie spĺňa  štandardné hygienické, bezpečnostné a technické parametre. Nábytok z masívu je vyrobený na mieru a voľne napodobňuje autentické kuchynské zariadenie typické pre kultúru bývania na Gemeri na prelome 19. a 20. storočia so zreteľom na pôvodné prvky zdobenia, s možnosťou ich kombinovania so starožitnými kusmi nábytku. (Kapacita: dospelí max. 8, deti max. 10.)