Menu

Ponuka pre školy

STÁLA PONUKA:

prispôsobená kalendárnym zvykom a obyčajom z oblasti tradičnej ľudovej kultúry s ohľadom, v prípade tvorivých aktivít a ich náročnosti prispôsobené vekovým kategóriiam

- Exkurzia v Dome tradičnej kultúry Gemera - odborný výklad lektora o tradičných remeslách súvisiacich s remeselníckymi dielňami

- Tvorivé aktivity v remeselníckych dielňach (tradičné textilné techniky, keramika, gastronómia, hudobná výchova netradične)

- Pojekcia edukačných filmov a dokumentov

- Exkurzia na hvezdárni

 

SEZÓNNA PONUKA:

- Tvorivé aktivity počas festivaloch (Gemerský folklórny festival, Zimný festival zvykov a obyčají Rok na Gemeri, Medzinárodný festival paličkovanej čipky)

- Letné remeselnícke tábory

- Letné astronomické tábory