Menu

Festivaly

TERMÍNY FESTIVALOV 2020

organizované Gemerským osvetovým strediskom 
 
AKTUALIZÁCIA
v dôsledku opatrení v súvislosti s pandémiou  Coviid-19, žiaľ tento rok sa neuskutoční ani jeden z plánovaných festivalov.
Veríme, že rok 2021 bude pre nás všetkých priaznivejší a stretneme sa s vami aj na festivaloch. 

Gemerský folklórny festival Rejdová 

20.- 22.8.2020
Miesto: Rejdová - obec, amfiteáter
info: Mária Ferenczová, ferenczova@gos.sk
 

Medzinárodný festival paličkovanej čipky

11.- 13.9.2020
Miesto: Rožňava, Dom tradičnej kultúry Gemera
info: Valéria Munková, munkova@gos.sk
 

Rok na Gemeri - zimný festival zvykov a obyčají

23.- 28.11.2020
Miesto: Rožňava, Dom tradičnej kultúry Gemera, Obchodno-kultúrne centrum
Info: Mária Ferenczová, ferenczova@gos.sk