Menu

Festivaly

TERMÍNY FESTIVALOV 2023

organizované Gemerským osvetovým strediskom 
 
 

Gemerský folklórny festival Rejdová 2023 "inak"

24.-26.8.2023
Miesto: Rejdová -  iba v obci 
info: Mária Hlaváčová, hlavacova@gos.sk
 

Medzinárodný festival paličkovanej čipky 

29.9.- 1.10. 2023
Miesto: Dom tradičnej kultúry Gemera Rožňava 
info: Valéria Munková, munkova@gos.sk
 

Rok na Gemeri - zimný festival zvykov a obyčají

22.-27.11.2023
Miesto: Rožňava, Dom tradičnej kultúry Gemera, Obchodno-kultúrne centrum
Info: Mária Hlaváčová,hlavacova@gos.sk