Menu

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

PODÁVANIE PODNETOV O PROTISPOLOČENKSEJ ČINNOSTI

pre zamestnancov Gemerského osvetového strediska sa riadi vnútornými predpismi Košického samosprávneho kraja.