Menu

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave

Gemerské osvetové stredisko

je kultúrno-osvetovou inštitúciou Košického samosprávneho kraja (KSK). Svoju činnosť vyvíja v súlade so zákonom č. 189/2015 o kultúrno-osvetovej činnosti a na základe  zriaďovacej listiny KSK.  Riadi sa strategickými a koncepčnými dokumentami schválenými Zastupiteľstvom KSK - Stratégiou rozvoja kultúry v KSK a Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v KSK, plánmi práce schválenými Odborom kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK. 

Riadi činnosť

Domu tradičnej kultúry Gemera, Kina Apollo, Hvezdárne v Rožňave a Remeselníckeho inkubátora.
 

GOS

Dom tradičnej kultúry Gemera

Kino Apollo

Hvezdáreň

Novinky

 • 07. júl 2021 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Letná škola animovaného filmu v Dome tradičnej kultúry Gemera, Betliarska 8, Rožňava v dňoch 26. - 30. júla 2021
 • 07. júl 2021 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Tematické tábory pripravilo aj župné Gemerské osvetové stredisko (GOS). Deti sa ešte stále môžu prihlasovať na niektorý zo štyroch turnusov remeselníckeho tábora. Prebiehať bude v priestoroch Domu tradičnej kultúry Gemera v Rožňave.
 • 30. jún 2021 / Kino Apollo
  Hviezdne štvrtky na Gemeri / Letné kino vo hvezdárni / júl-august 2021, Lesná 1, Rožňava
 • 24. jún 2021 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Gemerské osvetové stredisko organizuje letný muzikantský tábor pre malé hudobné talenty, 12.-16. júl v Gemerskej Hôrke /Skalná ruža/ 
 • Krajská súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby Košického kraja sa konala už po 25. krát
 • 24. jún 2021 / Hvezdáreň
  Zážitkový astronomický tábor na rožňavskej hvezdárni
 • 01. jún 2021 / Dom tradičnej kultúry Gemera
 • 15. október 2020 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  DEDIČSTVO INŠPIRUJE 2020
 • 22. jún 2020 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Úspešný projekt Gemerského osvetového strediska a jeho maďarského partnera Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko.
 • Dom tradičnej kultúry Gemera, Rožňava, Betliarska 8
  20. marec 2020 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  MILÍ NAŠI NÁVŠTEVNÍCI! POZÝVAME VÁS DO DOMU TRADIČNEJ KULTÚRY GEMERA. Napriek tomu, že naša inštitúcia je z dôvodu Covid-19 pre verejnosť zatvorená, my na vás myslíme. A preto vás pozývame k nám do nášho domu, nateraz aspoň takto, virtuálne. Buďte u...