Menu

Kino Apollo

Kino v multifunkčnej sále Domu tradičnej kultúry Gemera

a audiovizuálna učebňa so zameraním na audiovizuálnu tvorbu a mediálnu výchovu sú jedným z dostupných prostriedkov na rozvoj filmovej kultúry v regióne. Vďaka komplexnej obnovy budovy GOS  sme dostali späť do užívania stavebne kompletne zrekonštruovanú historickú budovu s výbornou polohou v centre mesta. V roku  2009, kedy projekt rekonštrukcie budovy GOS vznikol, ešte len začínala digitalizácia kín na Slovensku, preto  riešenie digitálneho kina nebolo súčasťou projektu na stavebnú rekonštrukciu. Keďže nová sála je multifunkčná, ako navhodnejšie technické riešenie na realizáciu filmových projekcií bola technológia E-cinema. Preto sme žiadali Audiovizuálny fond (AVF) o dotáciu na modernizáciu kina, resp. v našom prípade na vytvorenie nového kina touto flexibilnou a finančne dostupnou digitálnou technológiou E-cinema HD. Prostredníctvom tejto modernej  techniky zabezpečujeme premietanie jednak vzdelávacích projekcií pre školy, tematických festivalov, klubových večerov, ale tiež premietaním komerčných filmov z DVD a BlueRay pre súčasného diváka náročného nielen na kvalitný obsah, ale aj formu, t. j.  obraz a zvuk. V priebehu posledných siedmich rokov sa našej organizácii darí získavať stále sa zvyšujúcu pozornosť najmä mladých divákov vďaka atmosfére, ktorú dokážeme na podujatiach vytvoriť. Pretože obvykle nejde len o premietanie, ale zväčša pripravujeme k filmom úvodné slovo, vysvetľujeme dramaturgický zámer, spájame premietanie s inými aktivitami do tematických večerov, alebo výchovno - vzdelávacích, interaktívnych  modulov pre všetky stupne školských zariadení.
 
Premietame filmy s právami 
na verejné projekcie od distribútorov s ktorými máme uzatvorené zmluvy, nadviazali sme nové kontakty, rozšírili sme našu spoluprácu s ďalšími partnermi a distribútormi, ako aj s Asociáciou slovenských filmových klubov (ASFK) a mnohými organizátormi festivalov hraných, dokumentárnych, animovaných a študentských filmov.
Skúsenosti s organizáciou a realizáciou projekcií, kontakty na distribučné spoločnosti, organizátorov tematických, študentských festivalov a rôznych typov projekcií potrebných na naplnenie programu máme. Zároveň máme dohodu o spolupráci s filmovým klubom Excalibur v Rožňave, organizovaným v ASFK, ktorý má dlhodobé problémy s miestom na pravidelné projekcie, ktoré by sa realizovali v rámci nášho kina.  Taktiež propagácia, dobrá komunikácia a spolupráca s miestnymi združeniami, školskými zariadeniami, samosprávami obcí a miest v regióne sú dennou súčasťou našej práce, čo je zárukou, že kvalitné projekčné a zvukové zariadenie kina bude maximálne využívané na šírenie kultúrnych hodnôt prostredníctvom filmových projekcií.
 
Kino je považované v spoločnosti za jeden z tradičných kultúrnych stánkov,
a preto má v sústave kultúrnych inštitúcií nenahraditeľné miesto. Aj vzhľadom na návštevnosť, ktorou ďaleko prevyšuje iné kultúrne inštitúcie - múzeá, divadlá, galérie. Zároveň kinematografia predstavuje jeden z najefektívnejších spôsobov šírenia kultúrnych hodnôt a je významným zdrojom kultúrnej rozmanitosti. S prihliadnutím na všetky uvedené skutočnosti máme ambíciu stať sa centrom rozvoja filmovej kultúry na Gemeri. 
 
 
DIGITALIZÁCIU KINA APOLLO FINANČNE PODPORIL AUDIOVIZUÁLNY FOND