Menu

Databáza ZUČ

Gemerské osvetové stredisko

v súlade so svojim poslaním vytvára a aktualizuje databázu kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovo-umeleckej činnosti pre okres Rožňava. Informácie získava priamo od aktérov, alebo cez obecné úrady. 

Dajte o sebe vedieť

pokiaľ ste sa v zozname nenašli a máte záujem, aby sme Vás (zdarma) zaregistrovali,  neváhajte nás kontaktovať
elektronickou poštou: gos@gos.sk

Prečo je dobré, aby sme o vás vedeli?

Gemerské osvetové stredisko ročne organizuje cca 400 podujatí a aktivít v rôznych žánroch, spolupracuje s kultúrno-osvetovými zariadeniami Košického samosprávneho kraja, Národným osvetovým centrom v Bratislave (NOC), Regionálnym centrom Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Košiciach (RC ÚĽUV), Krajskou organizáciou cestovného ruchu pre Košický kraj (KOCR Košice), Združením gemerských remeselníkov ...a množstvom iných domáciach aj zahraničných kultúrnych zariadení, ktorí sú organizátormi rôznorodých kultúrnych podujatí.
Je tu pre Vás šanca, aby ste sa zúčasnili na našich podujatiach, prehliadkach, súťažiach, festivaloch, či na vzdelávacích aktivitách.  
Okrem toho, získate od nás informácie aj o ponukách našich partnerských organizácií.

Keď o Vás vieme my, budú o Vás vedieť aj naši partneri.