Menu

Cineama 2021

piatok, 12 marec, 2021 - 21:00
regionálne kolo filmárskej súťaže

Gemerské osvetové stredisko (GOS), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, vyhlasuje regionálne kolo celoštátnej súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby Cineama 2021 pre okres Rožňava. Cieľom súťaže je vyhľadávať a podporovať talentovaných tvorcov, rozvíjať ich kreativitu a poskytnúť im možnosť prezentácie a konfrontácie v oblasti vizuálneho umenia.
Zapojiť sa môže každý autor filmového diela v zmysle propozícií uverejnených na stránke vyhlasovateľa - Národného osvetového centra (NOC) bez tematického obmedzenia. Vítané sú animované aj hrané filmy, dokumenty, videoklipy či publicistické žánre v maximálnom limite do 20 minút. Hodnotené budú umelecké, technické a obsahové kritériá v katégóriách podľa veku do 16 rokov, do 21 a nad 21 rokov. Samostatnou je kategória minútových filmov, v ktorej sa súťaží bez rozlíšenia veku.  
Súťažou chceme vytvoriť priestor na vyhľadávanie talentovaných tvorcov a rozvoj ich nadania v oblasti amatérskej filmovej tvorby. Môžem povedať,že sa nám to doposiaľ darí a svedčia o tom každoročné ocenenia mladých Rožňavčanov na celoslovenskej úrovni súťaže. Chcem preto povzbudiť najmä mladých ľudí, ktorí si vo vlastnej réžii či s pomocou pedagógov vytvárajú krátke filmy, aby neváhali a dali o sebe vedieť,”  uviedla riaditeľka GOS Helena Novotná.

Účastníci sa môžu do súťaže registovať v termíne  do 26. 3. 2021, a to elektronicky na webovej stránke NOC: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.