Menu

Aktuálny program

logo kino Apollo

Premietame 

ŠTVRTOK  - 19:00

RODINNÁ  NEDEĽA  1x v mesiaci  - 16:00

bežné vstupné: 2€

POČAS LETA V MESIACOCH JÚL A AUGUST KINO APOLLO JE MIMO PREVÁDZKY

PREMIETAME V RÁMCI LETNÉHO KINA NA ROŽŇAVSKEJ HVEZDÁRNI

DIGITALIZÁCIU KINA APOLLO FINANČNE PODPORIL AUDIOVIZUÁLNY FOND