Menu

Aktuality

  • 20. december 2019 / GOS
  • 08. január 2020 / GOS
    S účinnosťou od 1.1.2020 Gemerské osvetové stredisko pripravilo pre darcov krvi, ktorí sú držiteľmi Kňazovického medaily, zlatej a diamantovej Jánskeho plakety nasledovné benefity:
  • 16. január 2020 / Dom tradičnej kultúry Gemera
    Gemerské osvetové stredisko spustilo registráciu do súťaže Výtvarné spektrum 2020