Menu

Ochrana osobných údajov

Gemerské osvetové stredisko, Betliarska č. 8, 048 01 Rožňava
IČO: 31 297 781  
ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
 
Súbory na stiahnutie: