Menu

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave

Gemerské osvetové stredisko

je kultúrno-osvetovou inštitúciou Košického samosprávneho kraja (KSK). Svoju činnosť vyvíja v súlade so zákonom č. 189/2015 o kultúrno-osvetovej činnosti a na základe  zriaďovacej listiny KSK.  Riadi sa strategickými a koncepčnými dokumentami schválenými Zastupiteľstvom KSK - Stratégiou rozvoja kultúry v KSK a Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v KSK, plánmi práce schválenými Odborom kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK. 

Riadi činnosť

Domu tradičnej kultúry Gemera, Kina Apollo a Hvezdárne v Rožňave. Na základe uznesení Zastupisteľstva KSK spravuje ich hnuteľný a nehnuteľný majetok.
 

GOS

Dom tradičnej kultúry Gemera

Kino Apollo

Hvezdáreň

Novinky

 • 19. október 2020 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  OZNAM
 • 15. október 2020 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  DEDIČSTVO INŠPIRUJE 2020
 • 12. október 2020 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Unikátna výstava remeselných produktov z Košického kraja
 • 25. september 2020 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  AKTUALIZÁCIA : Slávnostné otvorenie PLÁNOVANÉ dňa 2. 10. 2020 o 17:00 hodine SA NEKONÁ z dôvodu aktuálnych opatrení v súvislosti s Covid-19. Výstava sa sprístupňuje verejnosti podľa aktualizovaných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, preto...
 • od 25. august 2020 do 26. august 2020 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Malý remeselnícky jarmok ľudovo-umeleckých výrobcov z Košického kraja Remeselnícky inkubátor Gemer (RINK), ktorý je prvým v Košickom kraji, srdečne pozýva širokú verejnosť do Obchodného centra Optima v Košiciach na malý jarmok pod názvom Remeslo z...
 • 22. jún 2020 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Úspešný projekt Gemerského osvetového strediska a jeho maďarského partnera Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko.
 • od 10. jún 2020 do 31. júl 2020 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Milan Kostur - autorská výstava insitného umelca V Dome tradičnej kultúry Gemera
 • 20. máj 2020 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Gemerský folklórny festival 2020
 • 14. apríl 2020 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Že sa nevídame, neznamená, že tu pre vás nie sme
 • 01. apríl 2020 / Dom tradičnej kultúry Gemera
  Hlinovanie s Goskou z pohodlia domova. Vyzdvihnite si hlinu v Dome tradičnej kultúry Gemera každú stredu v čase medz 10:00-11:00. Odovzdať na výpal taktiež v tento deň a v túto dobu. Cena materiálu je 1kg hrnčiarskej hliny je 1 € vrátane prvého...