Menu

Súťaže a prehliadky

TERMÍNY SÚŤAŽÍ A PREHLIADOK - 2016

organizované Gemerským osvetovým strediskom
 
VESMÍR OČAMI DETÍ
január 2016
výtvarná súťaž s astronomickou tematikou
​Informácie: Mgr. Lorinčík Juraj, lorincik@gos.sk
 
ĆO VIEŠ O HVIEZDACH
apríl 2016
vedomostná súťaž pre záujemcov o astronómiu
​Informácie: Mgr. Lorinčík Juraj, lorincik@gos.sk
 
CINEAMA 2016 -  10. 4. 2016
krajská súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby v Dome tradičnej kultúry Gemera, Rožňava
Informácie: Anežka KLeinová, kleinova@gos.sk
 
U Havranki hrat budú - 15.4.2016 
Detský festival hudby, spevu a tanca v Dome tradičnej kultúry Gemera, Rožňava
​Informácie: Mgr. Hlaváčová Mária, hlavacova@gos.sk
 
Hlase moj, hlase moj - 22.6.2016 
Regionálna súťažná prehliadka hudobného folklóru dospelých
Informácie: Mgr. Hlaváčová Mária, hlavacova@gos.sk