Menu

Pozorovania pre verejnosť

Hvezdáreň je mimo prevádzky. Ďakujeme za pochopenie.

 

Úsek astronómie Gemerského osvetového strediska organizuje pravidelné pozorovania oblohy pre verejnosť, ktoré sa konajú výlučne iba za jasného a bezoblačného počasia.

POZOROVANIA NA HVEZDÁRNI KAŽDÝ DUHÝ PIATOK 
 
Čaká Vás pozorovanie nočnej oblohy prostredníctvom špeciálnych ďalekohľadov z terasy hvezdárne spojené s výkladom odborného pracovníka, pozorovanie objektov oblohy ďalekohľadmi v kupole alebo pozorovateľniach podľa aktuálnej viditeľnosti planét, Mesiaca, dvojhviezd, hmlovín, hviezdokôp, galaxií a jasných družíc Zeme. Pozorovanie sprevádza odborný pracovník slovom, ukážkami fotografii z veľkých svetových ďalekohľadov, multimediálnymi prezentáciami a odpoveďami na otázky. V prípade náhleho zhoršenia počasia je možné výklad pokračovať v prednáškovej sále hvezdárne.
 
PRAVIDLÁ VEČERNÝCH POZOROVANÍ
1. pozorovania sa konajú len v prípade priaznivého počasia
2. minimálny počet návštevníkov je 5 osôb, alebo podľa individuálnej dohody vopred
3. po 22.00 hod. osoby mladšie ako 18 rokov len v sprievode plnoletého doprovodu
4. skupinové návštevy je potrebné ohlásiť vopred
vstupné: 1€/osoba