Menu

Festivaly

TERMÍNY FESTIVALOV - 2016

organizované Gemerským osvetovým strediskom 
 
43. Gemerský folklórny festival
19. – 20. august 2016, Rejdová
Najväčšie folklórne podujatie v hornom Gemeri prezentuje tradičnú ľudovú kultúru vo všetkých formách a podobách. Návštevníci majú možnosť výberu z bohatej ponuky scénických a sprievodných programov, výstav, súťaží, ale aj vyskúšať si tradičné remeslá či ochutnať gemerskú kuchyňu.  
Informácie: Mária Ferenczová, ferenczova@gos.sk
 
Medzinároný workshop paličkovanej čipky "Paličkovanie, Csipkeverés, Koronki", Rožňava - IX. ročník
september 2016 - termin sa upresní dodatočne
Cieľom medzinárodného festivalu  je propagácia paličkovanej čipky, jej udržanie a rozvoj v pdmienkach 21. storočia. Podujatie sa uskutoční počas troch dní v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave, kde  bude pre verejnosť sprístupnená medzinárodná výstava. Uskutočnia sa odborné prednášky zamerané na gemerskú,  hondrušskú a kremnickú paličkovanú čipku.  Na teoretickú časť budú nadväzovať tvorivé dielne so zameraním na splietanie regionálnych vzorov. Medzinárodného podujatia sa okrem čipkárok zo Slovenska zúčastnia čipkárky z rôznych kútov Maďarska a Poľska.
Informácie: Valéria Munková, munkova@gos.sk
 
Ars Antiqua Europae in Via Gothica
september 2016 - termin sa upresní dodatočne
Festival historickej hudby na Gotickej ceste - XV. ročník. Prezentácia hudobného umenia od stredoveku až po súčasnosť,  spoznávanie diferencovaných kultúr krajín Európskej únie.
Informácie: Mária Hlaváčová,  hlavacova@gos.sk
 
Rok na Gemeri
16.-19. november 2016, Rožňava
Slávnosti zvykov a obyčají Gemera a Malohontu - XXII. ročník
Informácie: Mária Hlaváčová,  hlavacova@gos.sk