Menu

Zmluvy, Objednávky, Faktúry, VO

Zmluvy, objednávky, faktúry, výzvy VO

Gemerského osvetového strediska v zmysle zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a neskorších novelizácií sú zverejňované na webovom sídle Košického samosprávneho kraja.
Kliknutím na názov budete presmerovaný do cieľového adresára.
 
 
 
 
V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  Gemerské osvetové stredisko zverejňuje výzvy na svojom webovom sídle, viz. nižšie - súbory na stiahnutie.