Menu

Výtvarné spektrum a AMFO 2023

pondelok, 13 marec, 2023 - 11:30
Vernisáž výstavy Výtvarné spektrum a AMFO 2023 / Vyhodnotenie a výstava

V súlade s programom Košického samosprávneho kraja, zameraným na podporu talentu, kultúrne zariadenie KSK - Gemerské osvetové stredisko, zorganizovalo v jarnom období regionálne kolá súťaží Výtvarné spektrum a AMFO 2023.

Do Výtvarného spektra sa v tomto ročníku zapojilo 16 autorov so 46 dielami. Mladí, ale aj skúsení autori prispeli do súťaže najmä maľbou, ale tiež kresbou, grafikou, akvarelom a originálnym priestorovým objektom. Rovnako v súťaži AMFO prevažovali fotografie mladých autorov, celkom ich bolo 49 farebných i čiernobielych, samostatných, ale aj kombinovaných do diptychov, či sérií.

Odborné poroty oboch súťaží diela vyhodnotili, vybrali v zmysle umeleckých, tvorivých, odborných a technických kritérií vhodné na výstavu, a tie najhodnotnejšie ocenili a odporučili ich postup na krajské kolá súťaží. Vyhodnotenie prác odbornou porotou s následným rozborovým seminárom pre autorov bol prínosom pre všetkých zúčastnených, najmä však pre začínajúcich mladých talentovaných tvorcov. Seminár je podstatnou a neoddeliteľnou súčasťou súťaže pre načerpanie novej inšpirácie, podporu umeleckého rastu a výmenu skúseností v oblasti umeleckej tvorby.

Súčasťou spoločnej výstavy bude 25 výtvarných diel a 20 fotografií. Na krajské kolá jednotlivých súťaží postúpilo s ocenením 18 výtvarných prác a 11 fotografií. 

„Všetkým oceneným autorom prajeme úspech na krajských a celoštátnych kolách súťaží. Výstavu diel najúspešnejších neprofesionálnych umelcov rožňavského okresu si viete u nás vychutnať do 30. marca 2023, takže neváhajte a príďte sa presvedčiť na vlastné oči, každý milovník fotografie, či výtvarného umenia si nájde to svoje,“ doplnila riaditeľka Gemerského osvetového strediska Helena Novotná.

Vybrané diela budú prístupné v sále Domu tradičnej kultúry Gemera v Rožňave na Betliarskej 8 počas pracovných dní od 9.00 do 15.00. V inom termíne je možné vzhliadnuť výstavu po telefonickej dohode na čísle 0915 884 135.