Menu

Výtvarné spektrum /AMFO 2016

od streda, 18 máj, 2016 - 16:00 do utorok, 31 máj, 2016 - 15:00
Regionálna výstava výtvarných prác a fotografií neprofesionálnych umelcov v Dome tradičnej kultúry Gemera.

Každoročne organizované súťaže tvorivosti neprofesionálnych autorov v oblastiach umeleckej fotografie a výtvarnej tvorby vyhlásené na jar tohto roka budú uzavreté  vernisážou výstavy úspešných prác pre verejnosť a zároveň vyhodnotením snaženia autorov. Srdečne pozývame v stredu 18. mája 2016 o 16.00 do Domu tradičnej kultúry Gemera (DTKG) na Betliarskej 8 v Rožňave. Zostaveniu výstavy a vyhodnoteniu predchádzal rozborový seminár fotografií prihlásených do regionálneho kola celoštátnej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2016, ktorý sa uskutočnil 6. mája 2016 pre zapojených autorov s cieľom inšpirovať a podporiť ich odborný rast na technickej aj umeleckej úrovni. Študentom Strednej odbornej školy technickej v Rožňave súťažiacim v II. vekovej kategórii (16 - 21 rokov) sa trpezlivo venoval lektor Igor Šimko z Košíc. Prezentáciou vlastnej tvorby ich inšpiroval a zaujal a praktickými radami prispel k obohateniu vedomostí študijného odboru grafik digitálnych médií, v rámci ktorého sa venujú aj fotografovaniu. Do pozície lektora a porotcu ho kvalifikujú jeho dlhoročné skúsenosti a úspechy, medzi ktoré určite patrí takmer 50 autorských výstav, zaradenie do publikácie "Dejiny slovenskej fotografie" a mnohé ocenenia za tvorivý prístup k fotografovaniu architektúry, zátiší, krajiny s vlastným originálnym rukopisom. Neskôr spolu s rešpektovaným Rožňavčanom Štefanom Fábiánom odovzdávali svoje cenné rady, názory a pohľady na umeleckú fotografiu aj ostatným súťažiacim v kategórii nad 21 rokov, ktorí prejavili záujem svojou účasťou.

Do súťaže sa zapojilo 24 autorov spolu s 83 farebnými aj čiernobielymi fotografiami,

z nich porota vybrala takmer polovicu na postup. Vo výtvarnej súťaži určenej rovnako pre neprofesionálnych tvorcov súťažilo 6 autorov s 23 prácami, päť najlepších postupuje do krajského kola. Súťaže sú celoštátne s trojkolovou postupnosťou, bez tematického vymedzenia s členením podľa veku a formy spracovania súťažných prác. Vybraté a ocenené práce autorov z Rožňavy a okolia postupujú do krajských kôl oboch súťaží a v prípade, že uspejú v konkurencii prác z celého Košického kraja, majú možnosť zabodovať aj na celoštátnej úrovni. Tak, ako sa to každý rok našim regionálnym autorom darí.

Výstava bude prístupná v sále DTKG do 31. 5. 2016
V pracovných dňoch od 8.00 do 15.00, vstupné: 0,50 €
 
Info: A. Kleinová, kleinova@gos.sk, 0905 919 431
fb.me/gos.roznava