Menu

Výtvarné spektrum 2022

utorok, 1 február, 2022 - 14:15
Gemerské osvetové stredisko spustilo registráciu do súťaže

Gemerské osvetové stredisko (GOS) v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického
samosprávneho kraja vyhlasuje a organizuje regionálne kolo súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2022. 
Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave. 
Ide o postupovú súťaž neprofesionálnych výtvarníkov, ktorá je určená pre mládež od 15 rokov a dospelých. Cieľom súťaže je podporovať rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby, rozvíjať záujmy autorov, vyhľadávať nové výrazné talenty a týmito podnetmi prezentovať a konfrontovať súčasnú neprofesionálnu tvorbu.
Hlavným benefitom 59. ročníka súťaže je žánrová rozmanitosť a priestor pre voľné sebavyjadrenie autora. Maľba, kresba, grafika, priestorová a digitálna tvorba, insita a kategória experiment sú kategórie ku ktorým tento rok patria aj dve odporúčané témy „PAMÄŤ a KRAJINA“ 
Krajina môže byť atmosferická, realistická, dramatická, idylická ... Má mnohé formy uchopenia v rôznych médiách, dáva priestor pre experiment, a tak sa stáva veľmi inšpiratívnym námetom pre autora. Pamäť je abstraktnejším pojmom, no kreativita je nekonečná a súťaž Výtvarné spektrum je práve o takýchto tvorcoch.“ hovorí Martina Kleinová, manažérka kultúry GOS.
Prvým krokom k účasti v súťaži Výtvarné spektrum 2022 je registrácia na webovej stránke
www.nocka.sk, v sekcii súťaže a prehliadky https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vytvarnespektrum/. Záujemcovia tam nájdu registračný formulár, po ktorého vyplnení je potrebné označené výtvarné práce priniesť do GOS. Registrácia prebieha od 25. 1 2022 do 18. 2. 2022. Je potrebné aby každý zaregistrovaný autor osobne doniesol svoje diela do GOS  a to najneskôr do 18. 2. 2022.

propozície TU: https://www.nocka.sk/.../Vytvarne-spektrum-2022...
Info: Martina Kleinová, Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, Rožňava
martina.kleinova@gos.sk, 0915 884 135