Menu

Vyhodnotenie regionálnych súťaží

streda, 4 apríl, 2018 - 11:15
Výtvarné spektrum a AMFO 2018
Tradičné regionálne súťaže tvorivosti neprofesionálnych autorov v oblastiach umeleckej fotografie a výtvarnej tvorby organizované Gemerským osvetovým strediskom (GOS) boli uzavreté vernisážou výstavy úspešných prác pre verejnosť a zároveň vyhodnotením snaženia pre autorov, ktoré sa uskutočnilo 20. marca 2018 v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave.
 
„Zostaveniu výstavy a vyhodnoteniu predchádzali zasadnutia odborných porôt v oboch súťažiach," informuje za organizátora Anežka Kleinová a dodáva, „pre autorov sa uskutočnili odborné rozborové semináre, ktoré tvoria neodeliteľnú súčasť súťaží. Slúžia na podporu odborného rastu autorov, technickej a umeleckej úrovne ich tvorby a zároveň sú to stretnutia podnetné a inšpiratívne vzájomnou výmenou skúseností. V tomto roku sa semináre uskutočnili aj vďaka podpore Fondu na podporu umenia z verejných zdrojov."
 
Do výtvarnej súťaže sa zapojilo 7 autorov, s rôznorodými výtvarnými technikami - maľba, kresba a drevorezba. Vo fotografickej súťaži predstavilo svoju tvorbu celkom 28 autorov, z nich 19 v kategóriách do 21 rokov, ich prác vo forme čiernobielych a farebných fotografií bolo takmer 100. Poroty v oboch súťažiach práce posúdili z technického a umeleckého hľadiska a vybrali z tohto pohľadu vhodné na výstavu a najlepšie z nich na postup. Vystavených je 45 fotografií a 15 výtvarných prác, ale do krajských kôl postupujú len tie najlepšie z nich. Porota "posunula" na krajské AMFO, ktoré sa uskutoční v júni v Spišskej Novej Vsi, 18 fotografov a v máji budú vyhodnotené v Košiciach výtvarné diela štyroch autorov z nášho regiónu.
 
Výstava bude prístupná v sále DTKG do 14. 4. 2018 v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00, v inom termíne po telefonickom dohovore na čísle 0915 884 135. Vstup je voľný.
 
Info:
A. Kleinová, kleinova@gos.sk, 0905 919 431
www.gos.sk, fb.me/gos.roznava
 
PrílohaVeľkosť
AMFO / výsledky70.42 KB
Výtvarné spektrum / výsledky83.37 KB