Menu

Vesmír očami detí

utorok, 30 január, 2024 - 11:15
Vesmír očami detí - výtvarná súťaž / čo vieš o hviezdach - vedomostná súťaž
VESMÍR OČAMI DETÍ
39..ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže s účasťou Slovákov žijúcich v zahraničí

Školy a škôlky v okrese Rožňava sa môžu zapojiť výtvarnými prácami svojich žiakov do regionálneho kola celoslovenskej postupovej súťaže. Vyhlasovateľom súťaže je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a organizátorom regionálneho kola súťaže pre okres Rožňava je Gemerské osvetové stredisko - úsek astronómie (Hvezdáreň Rožňava). Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou (okrem 3D) vo formáte maximálne A2. Na zadnú stranu práce je potrebné čitateľne paličkovým písmom napísať názov práce, meno autora, jeho vek, kategóriu, triedu a meno vyučujúceho. Vzor na vyplnenie zadnej strany výkresu  Každá práca musí byť označená pečiatkou školy, pričom škola môže zaslať maximálne 10 prác z jednej kategórie. Prosíme súťažiacich, aby práce nepaspartovali a aby výkresy neposielali stočené v rolke, nakoľko stočením sa znehodnocujú. Do 2. kola súťaže vyberie okresná porota z každej kategórie 5 prác.

Slávnostné vyhodnotenie víťazných, čiže postupujúcich, prác okresného kola s odovzdávaním cien oceneným súťažiacim prebehne 12. apríla 2024. Tieto práce následne posielame na celoslovenské kolo do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Výstava víťazných prác celoslovenského kola bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove a potom podľa požiadaviek v astronomických a kultúrnych zariadeniach na Slovensku.

PRIEBEH SÚŤAŽE: Súťaž prebehne v dvoch kolách:
1. kolo - okresné kolo – školy a škôlky, ktoré sa chcú zapojiť do regionálneho kola pre okres Rožňava, musia poslať súťažné práce svojich žiakov do 25. marca 2024 na adresu:
Gemerské osvetové stredisko - Úsek astronómie         
Betliarska 8 
048 01 Rožňava
Súťažné práce môžu tiež odovzdať osobne na recepcii Gemerského osvetového strediska.
 

2. kolo - celoslovenské kolo s účasťou Slovákov žijúcich v zahraničí
Súťažiť sa bude v piatich kategóriách:
1. kategória – materské školy
2. kategória – 0. – 4. ročník ZŠ
3. kategória – 5. – 9. ročník ZŠ, 1. – 4. ročník osemročného gymnázia
4. kategória – základné umelecké školy - prípravné štúdium ZUŠ a 0. – 4. ročník ZŠ
5. kategória – základné umelecké školy - 5. – 9. ročník ZŠ