Menu

V jemnosti je krása

Otvorenie podujatia
od sobota, 24 september, 2016 - 09:00 do nedeľa, 25 september, 2016 - 13:30
Medzinárodný workshop paličkovanej čipky 24.-25. septembra 2016 Dom tradičnej kultúry Gemera
Stalo sa už v našom regióne tradíciou, že jeden jesenný víkend je venovaný krásnej ručnej práci - paličkovanej čipke. Bolo to tak aj  v tomto roku, kedy Gemerské osvetové stredisko v Rožňave organizovalo  IX. ročník medzinárodného workshopu paličkovanej čipky pod názvom „Paličkovanie, csipkeverés, koronki“.
„Na tohtoročnom workshope  svoje umenie paličkovania predstavili nadšenci z rôznych miest Maďarska, Poľska a Slovenska v rámci medzinárodnej výstavy. Náš región zastupovali  členky Klubu paličkovanej čipky pri Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave," informovala  Valéria Munková, referentka Gemerského osvetového strediska.  
Všetky aktivity pripravované v rámci podujatia - tvorivé dielne, výstava a výmena skúseností, ale aj prednášky či koncerty boli  zaujímavé nielen pre účastníkov, ale aj pre verejnosť. 
V rámci odborných prednášok históriu a súčasnosť paličkovanej čipky z Banskej Hodruše priblížila Mgr. Helena Szoboslayová, odborná pracovníčka z Pohronského osvetového strediska  v Žiari nad Hronom.
S dejinami kremnických čipkárskych  dielní  účastníkov oboznámila Mgr. Lucia Krchnáková, PhD., pamiatkarka Múzea mincí a medailí v Kremnici.
Vedúca Klubu paličkovanej čipky pri Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave Mgr. Angela Czintelová pútavým rozprávaním priblížila  výrobu tradičných gemerských čepiec. 
Tvorivé dielne  počas tohtoročného podujatia boli zamerané na tradičnú gemerskú paličkovanú čipku a na vzory kremnických a hodrušských čipiek. 
 
V nedeľu 25. septembra 2016 o 9.00 hodine odznela posledná, veľmi zaujímavá prednáška  pod názvom Od ľahu po plátno v podaní tkáčky Ľubomíry Žilkovej z Kokavy nad Rimavicou, ktorá účastníkov zasvetila do procesu pestovania ľanu, výroby plátna  a jeho následného spracovania ako aj výroby odevu a textilných výrobkov. 
 
Záver festivalu patril kultúrnemu programu a to renesančnému gitarovému koncertu umelcov Timoteja Závackého zo Slovenska a M.A. Garcia Rangel z Mexika.
 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
 
PrílohaVeľkosť
Plagát na stiahnutie3.92 MB