Menu

U nás taká obyčaj ...

streda, 21 jún, 2017 - od 19:00 do 21:00
Na gemerskú nôtu s folklórnymi súbormi Borostyán a Haviar a ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča. Spríjemnite si letný večer v spoločnosti gemerského folklóru!
 
Folklórne večery majú stále miesto v bohatej palete aktivít Gemerského osvetového strediska v Rožňave. Dramaturgia tohto cyklického podujatia je zameraná na prezentáciu zvykov a obyčajov horného Gemera, ale aj zaujímavých osobností a kolektívov, ktoré sa venujú zachovávaniu ľudových piesní, tancov, tradícií a remesiel.  
V stredu 21. júna v Dome tradičnej kultúry Gemera  bude opäť znieť hudba a spev. 
„Tento letný  folklórny večer bude zameraný na slovensko-maďarský folklór. V našom okrese pracuje niekoľko folklórnych kolektívov, ktoré sa snažia o zachovanie gemerských piesní a tancov zo slovenskej i maďarskej oblasti. Folklórny súbor Haviar z Rožňavy patrí medzi najstaršie kolektívy, súbor Borostyán je jedným z najmladších, ale už dosiahol úspechy aj v celoštátnych súťažiach. Do tanca im zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča, ktorá je známa v širokom okolí a úspešne účinkuje na rôznych festivaloch. Okrem dobrej hudby a tanca sa diváci viac dozvedia aj o činnosti týchto kolektívov“, doplnila Mária Ferenczová z Gemerského osvetového strediska v Rožňave.
 
Vstupné: 2€
Informácie:
Gemerské osvetové stredisko, Betliarska č.8, Rožňava,
Mária Ferenczová, ferenczova@gos.sk, 0915 884135