Menu

Šup ho s kožuchom cez plecia s Hraškou !

pondelok, 14 máj, 2018 - 15:30
Výstava kožených výrobkov v Dome tradičnej kultúry Gemera. Gemerské osvetové stredisko pozýva v nasledujúcich dňoch všetkých záujemcov o tradičnú ľudovú kultúru na výstavu kožených výrobkov. V termíne od 14.5. do 1.6.2018 môžete nahliadnuť do sály Domu tradičnej kultúry Gemera (Betliarska 8, Rožňava) a dozvedieť sa viac o výstave, či samotnom remesle kožiarstve, garbiarstve.
Autorka výstavy Petra Oravcová, etnologička z Revúcej, spracovala v priebehu minulého roka terénny výskum, počas ktorého zdokumentovala činnosť dvoch tradičných výrobcov zo stredného Gemera Rudolfa Kubeja a Dušana Petra. Títo dvaja remeselníci sa venujú spracovaniu kože a výrobe kožuškov, opaskov, tašiek, či iných kožených výrobkov. Výstupom tohto bádania je originálna výstava, ktorá v mesiaci máj hosťuje v Dome tradičnej kultúry Gemera.
Koža a kožušina sú najstaršie suroviny na ochranu ľudského tela pred nepriazňou počasia. Kožuch slúžil nielen ako odev, ale aj na označenie príslušnosti v skupine, či regióne, ako ozdoba a bol aj  najcennejšou súčasťou ženskej výbavy - nevesta si musela naň zarobiť alebo ho zdedila.
Na označenie výrobcov, ktorí sa zaoberajú spracovaním kožušín sa v nárečí a hovorovom jazyku používa označenie kožušník. V minulosti to bol kušnier, blanár, grznár, granár, švač, fošník, kožiar, kožkár. Kedysi sa výrobcovia rozdeľovali na tých, ktorí len spracúvajú a šijú kožušinové výrobky, a tých ktorí len ozdobujú. Postupne sa tieto činnosti spojili u jedného remeselníka. Výstava prezentuje výrobky súčasných spracovateľov kože, ktorých je už na Slovensku málo, o to vzácnejšie sú ich poznatky a skúsenosti pre odborníkov. A verejnosť určite zaujmú precíznym spracovaním kvalitných kožených a kožušinových výrobkov.
Výstava je prístupná v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00, v inom čase po telefonickom dohovore na čísle 0915 884 135. Vstup je voľný.
 
Info: Mgr. Mária Hlaváčová, Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, Rožňava, hlavacova@gos.sk, 0915 884 135