Menu

Skvelý výsledok pre gemerský folklór

piatok, 9 september, 2016 - od 13:45 do 19:45
SRDEČNE BLAHOŽELÁME ženskej speváckej skupine Hôra z Rejdovej za skvelý výsledok na Krajskej postupovej súťaži a prehliadke ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov, za postup do celoslovenskej súťaže! Žienkám z Hôry ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu okresu Rožňava, za výnimočnú interpretáciu gemerských piesní a samozrejme im držíme palce aby na celoslovenskej súťaži podali čo najlepší výkon. Ako ich poznáme, oni to zvládnu :) Blahoželáme Hornogemerskej ľudovej muzike pri FS STROMÍŠ (Vlachovo) za umiestnenie v zlatom pásme v kategórii "ľudové hudby". Do tretice srdečne blahoželáme aj Mužskej speváckej skupine STROMÍŠ (Vlachovo) za umiestnenie v zlatom pásme v kategórii "spevácke skupiny".
Krajská postupová súťaž a prehliadka ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov
 
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (KCÚBaR) bolo organizátorom krajskej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru dospelých, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Súťažná prehliadka je podujatím ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov zaoberajúcich sa interpretáciou hudobného folklóru, čerpajúcich folklórny materiál z územia Slovenskej republiky. 
Hlavným cieľom je podporiť poznanie hudobného folklóru z územia Slovenska, ďalej rozvíjať a podnecovať hudobné nadanie a umeleckú kreativitu. Poslaním súťaže je podporovať a rozvíjať pozitívny vzťah k tradičnej ľudovej kultúre, umožniť prezentáciu výsledkov svojej práce na verejnosti, poskytnúť priestor pre vzájomnú konzultáciu a diskusiu členov a vedúcich kolektívov s členmi odbornej poroty. Motivovať členov kolektívov k vyhľadávaniu, spracúvaniu a interpretácii hudobno-speváckeho materiálu a rozvíjať štýlové hudobno-interpretačné znaky tradičnej ľudovej kultúry z územia Slovenskej republiky, objavovať nové muzikantské i spevácke talenty, dať priestor k verejnej prezentácii, oboznámiť verejnosť s hudobným folklórom z územia Slovenskej republiky. 
  
Súťažná prehliadka sa konala 09. septembra 2016 od 16.30 hod. v kultúrnom dome obce JASOV. Podujatie otvorilo trojdňový Festival Rudohoria, ktorého organizátorom bolo Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE. Účinkujúci, ktorých počet bol vyše 200, boli zo všetkých regiónov Košického samosprávneho kraja (Abov, Gemer, Spiš a Zemplín). Hodnotila ich odborná porota v zložení Katarína Kišidayová, DiS. art., Bc. Martina Ťasková, DiS. art. a predsedom poroty bol Mgr. Michal Noga za Národné osvetové centrum. Víťazi postúpili na celoštátne kolo súťažnej prehliadky, ktorá sa bude konať 12. – 13. novembra 2016 v Dolnom Kubíne. Hlavným organizátorom celoštátnej prehliadky je Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne s odbornou garanciou Národného osvetového centra. 
 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA: 
 
ĽUDOVÉ HUDBY:
Zlaté pásmo s priamym postupom:
Citarová skupina FABOTÓ (Veľké Kapušany)
Zlaté pásmo:
Hornogemerská ľudová muzika pri FS STROMÍŠ (Vlachovo)
Ľudová hudba GAJDOŠOVCI (Margecany)
 
SPEVÁCKE SKUPINY:
Zlaté pásmo s priamym postupom:
Ženská spevácka skupina HÔRA (Rejdová)
Zlaté pásmo s návrhom na postup:
Ženská spevácka skupina ŠKVARKARE (Košická Nová Ves)
Mužská spevácka skupina PAROBCI (Dvorianky)
Zlaté pásmo:
Ženská spevácka skupina JADLOVEC (Margecany)
Mužská spevácka skupina JADLOVEC (Margecany)
Ženská spevácka skupina PANTĽIČKA (Košická Belá)
Ženská spevácka skupina SMIŽANČANKA (Smižany)
Mužská spevácka skupina SMIŽANČANKA (Smižany)
Mužská spevácka skupina STROMÍŠ (Vlachovo)
Strieborné pásmo:
Ženská spevácka skupina ÁRVALÁNYHAJ (Kráľovský Chlmec)
Ženská spevácka skupina HARČARKI (Pozdišovce)
Mužská spevácka skupina HRABOV (Trstené pri Hornáde)
Ženská spevácka skupina KRASŇANKA (Košice - Krásna)
Bronzové pásmo:
Ženská spevácka skupina BEŽOVČANKI (Bežovce)
Čestné uznanie:
Ženská spevácka skupina ČEREŠEŇ (Nižná Kamenica)
 
SÓLISTI SPEVÁCI A SPEVÁCKE DUÁ:
Zlaté pásmo s priamym postupom:
ADAMONDY Jaroslav (Košická Nová Ves)
Zlaté pásmo s návrhom na postup:
HRUŠOVSKÁ Katarína + GELETKOVÁ Helena (Harichovce)
Zlaté pásmo:
IVAN Ján (Malčice)
MARSCHALLOVÁ Mária (Slovinky)
ŠUŤÁKOVÁ Dominika (Olšovany)
Strieborné pásmo:
DOLGOŠOVÁ Irena + STIEBEROVÁ Marta (Slančík + Bidovce)
IVANECKÁ Anna (Košice – Šaca)
MNÍCH Peter (Chrasť nad Hornádom)
RICHNAVSKÝ Ján (Kluknava)
TOPOROVÁ Lucia + MOSKAĽOVÁ Dominika (Pozdišovce)
Bronzové pásmo: 
BEEROVÁ Martina + MINARIKOVÁ Dominika (Košice – Myslava)
HAMŽIKOVÁ Marcela (Trebišov)
 
SÓLISTI INŠTRUMENTALISTI:
Zlaté pásmo:
HÁJNIK Pavol (Laškovce)
KLIMA Michal (Michalovce)
TOMKO Pavol (Malý Ruskov)
 
 
Ing. Lenka Hyblárová
       Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria
        Úsek tradičnej ľudovej kultúry