Menu

Rusadľe z Vyšnej Slanej

streda, 1 jún, 2016 - od 18:00 do 19:00
Aj keď je 1. jún poväčšine venovaný deťom, Gemerské osvetové stredisko v Rožňave pripravilo v tento deň ďalší „dospelácky“ folklórny večer z cyklu U nás taká obyčaj.
Spoločne s folklórnou skupinou Radzim z Vyšnej Slanej sa o 18. 00 hodine v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave prenesú diváci v čase, vrátia sa  späť do polovičky mája, na  päťdesiaty deň po Veľkonočnej nedeli, kedy nastáva nedeľa turíčna- Rusadľe. 
„Až dodnes Turíce – Rusadľe spájajú náboženské významy so starými symbolmi z pohanskej éry. U nás, na Gemeri, sa v kresťanskom ponímaní tieto sviatky pripomínajú ako Svätodušné sviatky, avšak až z predkresťanských čias sa  dodnes zachovalo množstvo rôznych turíčnych obyčají a zvykov. Jeden z nich, asi najpretrvávajúcejší až do súčasnosti, je zvyk stavania májov, ktoré nám zo zvykoslovia svojej obce  predstaví  folklórna skupina Radzim,“ uviedla  Dana Lacková z GOS. 
Prastaré turíčne obyčaje, ktorým naši predkovia pripisovali silný magický význam, však na slovenských dedinách a mestách postupne zanikajú. Ich oživovanie  v repertoároch folklórnych súborov i skupín a ich prezentovanie širokej verejnosti, je bezpodmienečne potrebné pre uchovanie krásy tohto nášho kultúrneho dedičstva.