Menu

Regionálne kolo filmárskej súťaže Cineama 2022

štvrtok, 17 marec, 2022 - 09:30
Do súťaže je možné prihlasovať animované aj hrané filmy, dokumenty, experimenty, videoklipy, či publicistické žánre.

Gemerské osvetové stredisko (GOS), kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, vyhlasuje regionálne kolo celoštátnej súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby Cineama 2022 pre okres Rožňava. Cieľom súťaže je vyhľadávať a podporovať talentovaných tvorcov, rozvíjať ich kreativitu a poskytnúť im možnosť prezentácie a konfrontácie v oblasti vizuálneho umenia.
Zapojiť sa môže každý autor filmového diela v zmysle propozícií uverejnených na stránke vyhlasovateľa - Národného osvetového centra (NOC). Vítané sú animované aj hrané filmy, dokumenty, experimenty, videoklipy, či publicistické žánre v maximálnom limite do 20 minút bez tematického obmedzenia. Hodnotené budú umelecké, technické a obsahové kritériá v katégóriách podľa veku do 16 rokov, do 21 a nad 21 rokov.
„Vďaka tejto súťaži, ktorú organizujeme už 26 rokov, môžeme vytvárať priestor na vyhľadávanie talentovaných tvorcov a rozvoj ich nadania v oblasti amatérskej filmovej tvorby. Môžem povedať, že sa nám to doposiaľ darí, o čom svedčia každoročné ocenenia mladých Rožňavčanov na celoslovenskej úrovni súťaže. Chcem preto povzbudiť najmä mladých ľudí, ktorí si vo vlastnej réžii, či s pomocou pedagógov vytvárajú krátke filmy, aby neváhali a dali o sebe vedieť,” uviedla riaditeľka GOS Helena Novotná.
Účastníci sa môžu do súťaže registovať v termíne do 31. 3. 2022 elektronicky na webovej stránke NOC. Odporúčame predtým preštudovať podmienky súťaže