Menu

Prvý remeselnícky inkubátor v Rožňave

streda, 24 apríl, 2019 - 09:30
Košická župa otvára svoj prvý remeselnícky inkubátor v Rožňave. Dom tradičnej kultúry Gemera sa stáva unikátnym vzdelávacím centrom pre ľudových remeselníkov. 24. 4. 2019 o 9:30 hod. v Dome tradičnej kultúry Gemera, Rožňava, Betliarska 8.
Historické regióny Košickej župy - Gemer, Spiš, Abov a Zemplín -   boli v minulosti mimoriadne bohaté na rôzne druhy ľudového remesla a  výroby.  Prekvitalo  čipkárstvo, hrnčiarstvo, zvonkárstvo,  gubárstvo, tkáčstvo, kožušníctvo, výroba z dreva, železa či prírodných pletív. 
Tradičnej remeselnej výrobe sa v súčasnosti venuje iba málokto. Objavuje sa skôr len ako záľuba, než remeselná výroba na profesionálnej úrovni. 
 
„Starí majstri vymreli a mladí,  i keď možno objavili čaro vlastnej tvorby,  akoby ju nepovažovali za dostatočne zaujímavú a najmä výnosnú činnosť, “ uvádza Helena Novotná riaditeľka Gemerského osvetového strediska (GOS) v Rožňave a pokračuje  „už v čase,  keď sa tvoril projekt na celkovú revitalizáciu sídla našej inštitúcie,  vďaka ktorej vznikol Dom tradičnej kultúry Gemera,  som uvažovala aj o zriadení remeselníckeho inkubátora. Podporu a pomoc remeselníkom,  najmä z vidieckeho prostredia,  považujem za dobrú investíciu, ktorá má predpoklady pozitívne zmeniť aj vnímanie ľudí o regionálnych tradíciách, o regionálnej kultúrnej identite, či ovplyvniť rozvoj turizmu, propagáciu kraja, rodinného podnikania či kreatívnej ekonomiky, “ predstavuje začiatky tohto skvelého zámeru riaditeľka GOS.
V posledných rokoch je možné v spoločnosti pozorovať mierne rastúci trend návratu k tradíciám a preferenciu produktov vyrobených na tradičný spôsob. Napriek tomu je  tradičné remeselníctvo  so svojimi autentickými prejavmi  výroby ešte stále  málo poznaná, slabo viditeľná a minimálne podporovaná súčasť kultúry. 
 
Cieľom Košickej župy je dosiahnutie čo najautentickejších výstupov na potrebnej úrovni odbornosti a kvality výroby tradičných remeselných produktov  a  ich prezentácií tak, aby vyhoveli očakávaniam  súčasnosti. „Osobne som rád, že prvý remeselnícky inkubátor v Košickom kraji otvárame práve na Gemeri v Rožňave. Gemer je región, kde má remeselníctvo silné historické korene a kde tradícia poctivého remesla aj dnes združuje množstvo remeselníkov.  Našim cieľom je nastaviť systém ich efektívnej podpory a aktivít realizovaných pod gesciou Košického samosprávneho kraja. Verím, že prvý remeselnícky inkubátor v našom kraji pomôže lokálnym remeselníkom, bude slúžiť na zvyšovanie kvality tradičných remeselných produktov a  ich prezentáciu tak, aby vyhoveli aj súčasným požiadavkám,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 
 
Remeselnícky inkubátor Gemer je špecializovanou formou podpory ľudových remeselníkov a ľudovo-umeleckých výrobcov.  Je unikátnym nástrojom na vytváranie priaznivých podmienok pre rozvoj tradičného remeselníctva na území Košického kraja. Určený je začínajúcim, ale aj skúseným remeselníkom z územia župy, ktorí sa chcú orientovať a zdokonaliť v modernom svete marketingu, reklamy, úspešnej prezentácii  vlastnej tvorby,  ako aj  v oblastiach aktuálnej legislatívy, výroby, predaja  
a podnikania. Chcú sa viac dozvedieť o historickom vývoji remesla a  doplniť svoje vedomosti a zručnosti o tradičné techniky,  technológie a postupy výroby so zreteľom na estetiku a funkcionalitu produktov. Jednoducho každému, kto chce byť lepší a úspešnejší. 
 
Gemerské osvetové stredisko je kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja. V rámci svojej územnej pôsobnosti sa špecializuje na zachovanie a rozvoj tradičného remesla. Spravuje Dom tradičnej kultúry Gemera v Rožňave (Betliarska 8), ktorý je zároveň aj sídlom GOS. 
 
 
Kontaktná osoba:
Mgr. Novotná Helena
riaditeľka Gemerského osvetového strediska v Rožňave
Rožňava, Betliarska 8
0905730407