Menu

Pred „svadbó v Genšu“

streda, 20 apríl, 2016 - od 18:00 do 20:00
Ďalší z vydarených folklórnych večerov prostredníctvom folklórnej skupiny Genšenky z Honiec.
Atmosférou pred svadobných príprav žilo 20. apríla 2016 Gemerské osvetové stredisko v Rožňave počas ďalšieho  folklórneho večera z cyklu U nás taká obyčaj. 
„V Genšu sa do svadobných príprav zapájali ženy nielen zo širokej rodiny, ale  aj susedy, aby vo svadobnom dome, do svadobnej polievky „gágoríky“ narobili“, povedala vedúca folklórnej skupiny Genšenky z Honiec, Mária Lukáčová.  A tento starý zvyk, ktorý sa ešte aj v  dnešných časoch v gemerských dedinách zachováva, predstavilo Gemerské osvetové stredisko v Dome tradičnej kultúry Gemera milovníkom regionálneho  folklóru. Počas večera pracovné naladenie  kuchárok veľmi skoro vystriedala veselá vrava, spev a keď za dievkami aj mládenci prišli, i rezký tanec. A tak sa všetci zúčastnení zhodli na tom, že dobrá svadba netrvá  len jeden deň, ale začína dva týždne pred sobášom a končí vtedy, keď každodennosť vymaže výnimočnosť chvíle.