Menu

Najlepšie amatérske filmy Košickej župy

sobota, 20 apríl, 2019 - 20:15
Cineama 2019 - vyhodnotenie
Krajská súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby Košického kraja sa konala 13. apríla 2019 v Rožňave. Organizačne ju už 23. krát zastrešilo Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, s finančnou podporou z verejných zdrojov hlavného partnera podujatia - Fondu na podporu umenia.
Vyhlasovateľa súťaže - Národné osvetové centrum, zastúpila svojou účasťou garantka súťaže PhDr. Zuzana Školudová. Odborná porota pracovala v zložení: doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. - predseda poroty, Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD., Mgr. art. Noémi Ráczová. V rámci súťažnej časti posúdila animované a hrané filmy, videoklipy, experimenty a dokumenty autorov vo veku od 7 do 70 rokov z Košíc, Rožňavy a Spišskej Novej Vsi.

Víťazi v štyroch kategóriách

si odnášali originálnu sošku Goskara - Gemerského Oskara, a spolu s ostatnými ocenenými aj vecné ceny, diplomy a čestné uznania. Celkom postúpilo do celoštátneho kola súťaže 20 filmov. V rámci nesúťažnej kolekcie boli odprezentované filmy Košického kraja z ročníkov 2016 - 2018, ktoré boli úspešné na celoštátnom kole súťaže, kde získali ocenenia, či čestné uznania. Samozrejmou súčasťou programu bol odborný rozborový seminár pre autorov, ktorí mali možnosť vypočuť si dobre mienené názory odborníkov pre zlepšovanie svojej tvorby, aj ich vzájomné konzultácie boli motivačné a podnetné. Odborný seminár zameraný na hraný film viedol doc. Szomolányi - kameraman, režisér, producent a pedagóg. Mladým začínajúcim filmárom poskytol cenné rady k ich tvorbe, priblížil možnosti bežne dostupnej filmovej techniky a poukázal na špecifiká amatérskeho hraného filmu.
Organizátorom všetkých stupňov súťaže, všetkým autorom, pedagógom, lektorom a porotcom patrí veľké poďakovanie za účasť, podporu a rozvoj tohto druhu neprofesionálneho vizuálneho umenia. Vrcholom tohto podujatia bude stretnutie tých najúspešnejších na 27. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2019 v dňoch 7. až 9. júna 2019 v Nitre.
 
Info: Anežka Kleinová kleinova@gos.sk, 0905 919 431