Menu

Kurzy paličkovania a keramiky

plagát
piatok, 17 február, 2023 - 15:45
Tvorivý relax v inšpiratívnom prostredí Domu tradičnej kultúry Gemera 

Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, opäť spúšťa veľmi obľúbené kurzy pre dospelých. Kurz keramiky už 28. februára 2023 a o dva dni neskôr, 2. marca, kurz paličkovanej čipky. 
Počas ôsmich lekcií keramikárskeho kurzu, v trvaní 25 hodín si účastníci osvoja základné techniky modelovania z hliny, dekorovanie, glazovanie, patinovanie, ako aj postupy finálneho procesu výpalu. Kurz je určený pre dospelých a bude prebiehať každý utorok od 16:00 pod vedením lektorky Renáty Kseničovej. 
kurzu. 
Kurz paličkovania pozostáva zo siedmich lekcií po troch hodinách, a to každý štvrtok od 16:00 do 19:00. Cieľom kurzu je osvojenie si základných techník paličkovania. Účastníci sa na ňom naučia rozlíšiť jednotlivé odlišnosti čipiek vo väzbách, motívoch a vzoroch a osvoja si technologický postup pletenia väzieb. V cene 80 € za kurz je zahrnutá práca lektorky Anny Urbánovej, pracovné pomôcky, nástroje, materiál, 
Záväzné prihlášky je potrebné doručiť do 28. februára 2023. 
Počet účastníkov na kurzoch je limitovaný.
Info: Valéria Munková, munkova@gos.sk, 0905 939 691