Menu

Kurz keramiky pre pokročilých

utorok, 10 október, 2023 - 09:15
Obľúbený tvorivý relax v Dome tradičnej kultúry Gemera v trvaní od 17. októbra 2023 do 12. decembra 2023

Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, spúšťa pokračovanie veľmi obľúbeného kurzu pre dospelých.  Kurz keramiky začína už 17. októbra 2023 a končí 12. decembra 2023.

Počas ôsmich lekcií keramikárskeho kurzu, v trvaní 25 hodín si účastníci osvoja pokročilé techniky modelovania z hliny, dekorovanie, glazovanie, burelovanie,  ako aj postupy finálneho procesu výpalu, čím nadviažu na poznatky nadobudnuté počas kurzu pre začiatočníkov. Je určený pre dospelých a bude prebiehať každý utorok od 16:00 pod vedením lektorky GOS Renáty Kseničovej. V cene kurzu 120 € je zahrnuté: materiál, pracovné pomôcky, výpal v elektrickej peci, malé občerstvenie a certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu. 

Účastníci sa zdokonalia v procese ručnej výroby keramiky, základy ktorej si už osvojili. Technikou modelovania z valčekov a plátov si vyrobia úžitkové predmety, ktoré si vyzdobia rôznymi dekoračnými technikami, či už plastickými alebo maliarskymi. Kurz má skvelé načasovanie,  pretože Vianoce sú už za rohom. Predpokladám, že účastníci už myslia na  svojich najbližších a vlastnoručne vyrobené keramické darčeky poputujú pod nejeden vianočný stromček,“  informovala riaditeľka Gemerského osvetového strediska Helena Novotná.

Záväzné prihlášky je potrebné doručiť do 13. októbra 2023.
Počet účastníkov na kurze je limitovaný.

Info: Renáta Kseničová, renata.ksenicova@gos.sk, 0917 419 259
Aktuálne informácie zo života Gemerského osvetového strediska sledujte na našej stránke www.gos.sk a na našich sociálnych sieťach, ktoré nájdete jednoducho ako @gos.roznava.