Menu

HĽADÁME TALENTY

štvrtok, 25 január, 2024 - 11:45
Gemerské osvetové stredisko otvára brány tvorivosti a hľadá skryté talenty

Aj tento rok je Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravené privítať nadšencov umeleckej tvorby na jedinečných súťažiach AMFO, Cineama, Výtvarné spektrum a Vidiečanova Habovka, kde amatéri z celého Slovenska predvedú svoj talent a vášeň pre umenie.

Očarujúca ríša amatérskej fotografie - A M F O
AMFO, je celoštátna súťaž amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku, prinesie do popredia ohromujúce vizuálne umenie, ktoré očarí každého návštevníka. Fotografi majú príležitosť podeliť sa o svoje diela a ukázať, že umenie nie je len v štúdiách profesionálov, ale aj v srdciach nadšených amatérov.

 

 

Rozprávajme príbehy prostredníctvom filmu -  C I N E A M A
Súťaž Cineama otvára dvere svetu amatérskej filmovej tvorby, kde deti, mládež a dospelí autori odhaľujú svoj jedinečný pohľad na svet. V kategóriách ako dokumentárny film, hraný film, animovaný film, experiment a videoklip sa diváci môžu tešiť na emocionálne a vizuálne zážitky, ktoré ich nenechajú chladnými.

Paleta výtvarnej vášne -  V Ý T V A R N É  S P E K T R U M
Výtvarníci, pozor! Výtvarné spektrum je priestorom pre amatérov, ktorí milujú maľovanie, kreslenie a iné formy výtvarnej tvorby. Súťaž ponúka príležitosť prezentovať ich diela a stretnúť sa s inými tvorcami, čím vzniká jedinečná výtvarná komunita. Odporúčanými témami pre tento, už 61. ročník sú portrét a krajina.
 
Harmonický zvuk tradičného hudobného folklóru -  V I D I E Č A N O V A  H A B O V K A
Vidiečanova Habovka nie je len súťažou, je to hudobný festival a prehliadka, ktorá oslavuje bohatstvo slovenského hudobného folklóru. Súťažiaci sa stretávajú na pódiu, aby prezentovali svoj hudobný talent s príchuťou tradícií. 

Tieto mimoriadne obľúbené súťaže sú každoročne plné umeleckých skvostov a inšpirácie. Ak túžite po tomto umeleckom dobrodružstve, neváhajte a prihláste sa najneskôr do 15. februára 2024 na tomto odkaze NOCKA

Hlavný partnerom a odborný garantom je Národné osvetové centrum.