Menu

DEDIČSTVO INŠPIRUJE 2021

pondelok, 18 október, 2021 - 10:15
Krajský Remeselnícky inkubátor predstaví to najlepšie z tvorby lokálnych výrobcov * Výstava ľudovo-umeleckých výrobkov z Košického kraja * 21. október - 26. november 2021 * Dom remesiel, Hrnčiarska 9/A, Košice *

Gemerské osvetové stredisko v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj organizujú už druhú celokrajskú výstavu remeselných produktov z Košického kraja. To najlepšie z dielne Remeselníckeho inkubátora Gemer si budú môcť návštevníci pozrieť od 21. októbra v Dome remesiel na Hrnčiarskej ulici v Košiciach. Pre priaznivcov tradičného ľudového remesla bude v jeho priestoroch  sprístupnených takmer 150 výrobkov klientov Remeselníckeho inkubátora. Päťdesiat najlepších remeselníkov z Košického kraja predstaví svoje výrobky z keramiky, paličkovanej čipky, kože, dreva, kovu, šúpolia, rohoviny, ale aj kraslice, šperky či domáce bio-produkty z ovocia a z medu. 
Obdobie pandémie na vlastnej koži pocítili aj tradiční remeselníci, ktorí za posledné mesiace nemali dostatok príležitostí prezentovať svoje umenie. Výstavou ich chce župa povzbudiť, aby sa ani v ťažších časoch nevzdávali. Aj vďaka ľudovým umelcom sú tradície nášho kraja stále živé. Remeselnícky inkubátor pod jednou strechou zhromažďuje viac ako 400 mimoriadne nadaných východniarov a ďalší sa evidujú aj priebežne. Župa im už druhý rok pomáha presadiť sa prostredníctvom kurzov, školení aj organizovaní výstav. Tradičným umelcom chceme poskytnúť inšpiráciu v tom, že aj remeselné výrobky a svoju značku vedia odprezentovať moderne,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
Spomedzi bohatého počtu remeselníkov sa na výstave v Košiciach predstaví napríklad 9 rezbárov, 8 čipkárok a 6 keramikárov z rôznych kútov Košického kraja. Výrobky, ktoré budú môcť obdivovať aj všetci východniari vybrala na výstavu hodnotiaca komisia, v ktorej boli zastúpení aj odborníci z Maďarska.
Druhou výstavou remeselných výrobkov Dedičstvo inšpiruje 2021 pokračujeme v našom úsilí prezentovať unikátne remeselné produkty a ľudovo-umelecké výrobky z územia Košického kraja. Odzrkadľujú sa v nich naše regionálne tradície, um a zručnosť starých majstrov a v neposlednom rade kvalitné spracovanie a prevedenie výrobkov. Poklady Gemera, Spiša, Abova či Zemplína poukazujú na rozmanitosť remeselných techník, materiálov či vzorov z  Košického kraja. Podávajú svedectvo o význame ochrany a rozvoja tradičných ľudových remesiel, ktoré obdivuje celý svet,“ uviedla riaditeľka Gemerského osvetového strediska v Rožňave Helena Novotná.
Remeselnícky inkubátor (RINK) vznikol v apríli 2019 v Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave pod záštitou Košického samosprávneho kraja a postupne sa stáva unikátnym vzdelávacím centrom pre ľudových remeselníkov. Je unikátnym nástrojom pre vytváranie podmienok pre rozvoj tradičného remesla, a to prostredníctvom poradenstva, podpory, stáží, ale aj výstav.
Organizovaním minuloročnej výstavy v moderných priestoroch Domu remesiel sa nám podarilo spojiť tradičné s moderným. Situácia s pandémiou COVID-19 nám síce znemožnila sprístupniť výstavu pre verejnosť, k dispozícii je však vo virtuálnej podobe na web stránke Gemerského osvetového strediska. Veríme, že tento rok bude situácia priaznivejšia, a že výber toho najlepšieho z tradičného ľudového remesla priláka čo najviac obdivovateľov,” ozrejmila manažérka Remeselníckeho inkubátora Petra Bangóová. 

Edukačné aktivity, workshopy aj mentoring sa v RINK-u realizujú priebežne aj vzhľadom na epidemiologickú situáciu. Všetci záujemcovia aj priaznivci ľudovej tvorby sa o inkubátore dozvedia viac na webovej stránke www.remeselnickyinkubator.sk.