Menu

Čo vieš o hviezdach ?

utorok, 30 január, 2024 - 11:30
34. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže

Vyhlasovateľom je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a organizátorom okresného kola súťaže pre okres Rožňava je Gemerské osvetové stredisko a jeho úsek astronómie (Hvezdáreň Rožňava).  Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Súťaživá mládež si bude môcť otestovať svoje znalosti v tejto oblasti na Hvezdárni Rožňava. Obsahovú náplň budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, Slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii. Súťažiť sa bude v troch kategóriách:


1. kategória - žiaci základných škôl 4.- 6. ročník a 1. ročník 8 - ročného gymnázia
2. kategória - žiaci základných škôl 7.- 9. ročník; 2.- 4. ročník 8 - ročného gymnázia a 1. ročník 5 – ročného gymnázia 
3. kategória - žiaci stredných škôl, gymnázií, 5.- 8. ročník 8 - ročného gymnázia a 2. – 5. ročník 5 – ročného gymnázia

Súťaž je trojstupňová:

1. Okresné, resp. regionálne kolá (Okresné kolo súťaže pre okres Rožňava organizuje Gemerské osvetové stredisko a uskutoční sa 22.3.2024 na Hvezdárni Rožňava, Lesná 1, Rožňava. Do súťaže je potrebné sa  prihlásiť do 13.3.2024 na e-mailovej adrese: hvezdaren@gos.sk alebo na telefónnom čísle: 0918 244 901.

2. Krajské kolá sa uskutočnia do konca apríla 2024 (presný termín a miesto konania bude oznámený na okresnom kole) 

3. Celoslovenské kolo sa bude konať v termíne 11. – 13. júna 2024 v priestoroch HaP v Prešove. 

Do krajských kôl budú postupovať jednotlivci umiestnení na 1. až 3. mieste v okresných resp. regionálnych kolách. Do celoslovenského kola budú postupovať jednotlivci umiestnení na 1. až 3. mieste v krajských kolách.
 

Dobrou správou je, že súťaž je akceptovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.