Menu

Bayerova Uranometria

piatok, 13 december, 2019 - od 17:00 do 18:00
Zrod zlatej éry figurálnych hviezdnych atlasov - prednáška v Dome tradičnej kultúry Gemera, Betliarska 8, Rožňava
V roku 2019 oslavuje hvezdáreň v Rožňave 50. výročie oficiálneho vzniku inštitúcie Ľudová hvezdáreň Uránia. Pri tejto príležitosti pripravilo Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pre širokú laickú, ale aj odbornú verejnosť 13. decembra 2019 spomienkovú slávnosť. Jej súčasťou bude pripomenutie histórie vzniku rožňavskej hvezdárne a prednáška o hviezdnom atlase Bayerova Uranometria.
 
Autorom prednášky je Ing. Pavol Mikulik PhD. jeden z pokračovateľov zanieteného astronóma a zakladateľa hvezdárne Juraja Gömöriho.  Je amatérskym astronómom, a vo svojom voľnom čase sa s osobitným zreteľom venuje otázkam histórie astronómie. Je členom Slovenského zväzu astronómov a Maďarského astronomického združenia.
 
„Sú momenty v dejinách, keď sa nečakane udeje niečo prekvapujúce a bombastické, ako napríklad keď sa na oblohe objaví veľká žiarivá kométa. Niekedy zrazu nastanú udalosti, ktoré sa ukážu ako prelomové a majú dlhodobý vplyv na vedecké a kultúrne dianie v spoločnosti. Za takúto udalosť môžeme právom považovať vznik prvých vedecky relevantných figurálnych hviezdnych atlasov na prahu 17. storočia," približuje tému prednášky autor P. Mikulik a pokračuje, „ikonickým predstaviteľom týchto atlasov je Bayerova Uranometria. Toto monumentálne dielo prvý raz v histórii zobrazilo celú hviezdnu oblohu, vrátane oblastí viditeľnej iba z južnej pologule, ktoré boli v antických dobách neznáme. Jednotlivé súhvezdia sú zdobené jedinečným umeleckým stvárnením bytostí a predmetov ktorými fantázia našich predkov zapĺňala nočnú oblohu."
 
Prednáška predstaví toto pozoruhodné dielo, ktoré bolo vyústením prudkého vývoja v rozličných oblastiach ľudskej činnosti v ranonovovekej Európe. Boli nimi napríklad rozvoj kartografie, konštrukcia nových presnejších meracích prístrojov, zámorské plavby, zmapovanie južnej oblohy, nový katalóg hviezd, ktorý zostavil  Tycho Brahe, zdokonalenie tlačiarenskej techniky, vznik renesančnej estetiky a v neposlednom  rade to boli počiatky prelomu v chápaní sveta, ktoré napokon vyústili do vzniku modernej prírodovedy, ako ju poznáme dnes. V rámci prednášky bude prezentovaná aj unikátna replika tohto diela, vrátane odhalenia niektorých detailov zo zákulisia jej vzniku.
 
Súčasťou prednášky bude aj výstava a prezentácia kópií ďalších historických atlasov a významných astronomických diel. Taktiež budú vystavené fotografie z celej histórie hvezdárne v Rožňave. Vstup je voľný.
Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia v rámci projektu Dedičstvo inšpiruje.
 
Informácie:

Ján Jánošík
Gemerské osvetové stredisko Rožňava

0918 244 901, 0915 884 135,
 
PrílohaVeľkosť
plagát na stiahnutie234.27 KB