Menu

ANIMOsCool

od pondelok, 27 júl, 2020 - 07:30 do piatok, 31 júl, 2020 - 15:45
Letná škola animovaného filmu
Gemerské osvetové stredisko (GOS) v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravilo už 7. ročník denného letného tábora so zameraním na animovanú tvorbu. V termíne od 27. do 31. júla 2020 účastníci workshopu pod vedením odborných lektorov vytvoria spoločný animovaný film.
 
„Hlavným lektorom je skúsený výtvarník a pedagóg Ivan Čepek z Košíc, ktorý k animovanej tvorbe vedie v záujmových umeleckých krúžkoch deti a mládež,“ uvádza riaditeľka GOS Helena Novotná a pokračuje, „pod jeho vedením vznikajú animované filmy, ktoré získavajú priaznivé ohlasy nielen divákov, ale aj ocenenia odbornej poroty na celoštátnej filmárskej súťaži CINEAMA.” 
 
„Zaujímavou možnosťou je naučiť sa v tejto neformálnej a kreatívnej prázdninovej škole rôzne druhy animácie - plôškovú, kreslenú, plastelínovú, digitálnu, úpravu obrázkov v grafickom editore, nahrávanie ruchov a montáž filmu. Zábavnou a hravou formou už za týždeň vznikne spoločným úsilím všetkých účastníkov krátky animovaný film, ktorý uvedieme v premiére v piatok 31. júla 2020 v Dome tradičnej kultúry Gemera (Betliarska 8, Rožňava)," dodáva za GOS autorka projektu Anežka Kleinová.
 
Tábor je organizovaný v súlade s opatreniami na zamedzenie šírenia pandémie COVID-19. Aktivity a podmienky sú prispôsobené tak, aby bolo pre účastníkov a lektorov vytvorené v prvom rade bezpečné prostredie. 
ANIMOsCool je súčasťou projektu na podporu kultúrno-osvetovej činnosti Dedičstvo inšpiruje, ktorý verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
 
V rámci kultúrnych organizácií, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, sa bude konať celkovo viac ako 30 detských táborov vo všetkých regiónoch kraja. Okrem toho, prázdninujúce deti sa môžu zapojiť aj do rôznych aktivít zameraných na tradičné remeslo, astronómiu, turistiku, tanec či literatúru. Pripravené sú aj tvorivé dielne, samozrejme, za dodržania epidemiologických nariadení.
Tábor v Gemerskom osvetovom stredisku je určený pre tvorivých záujemcov vo veku od 10 rokov, konať sa bude v priestoroch Domu tradičnej kultúry Gemera (Betliarska 8, Rožňava) denne od 8.00 do 16.00 hod. formou denného tábora.
Poplatok: 50 € (v cene je školné, materiál, obed a pitný režim)
 
 
PrílohaVeľkosť
Prihláška31.02 KB